Quy trình thiết kế"Một bản vẽ thiết kế chỉ thực sự được xem là thỏa đáng khi và chỉ khi nó là kết quả của một quá trình làm việc kiên trì và thực sự thấu hiểu giữa chủ đầu tư và người thiết kế."

 

1. Gặp gỡ và trao đổi thông tin
2. Thực hiện hồ sơ thiết kế cơ sở (sơ bộ), tiến hành ký kết hợp đồng3. Thiết kế nội thất và hồ sơ kết cấu


4. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công


Tất cả các hạng mục này luôn được sự giám sát chặt chẽ của người chủ trì thiết kế sao cho đúng với ý đồ thiết kế và phải phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định về an toàn sử dụng công trình.5. Nghiệm thu thiết kế6. Phát hành hồ sơ, bàn giao


Lưu ý: Bản vẽ xin phép và dự toán thi công công trình không thuộc gói thiết kế. Tuy nhiên, vấn đề này phụ thuộc vào điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng thiết kế.7. Hỗ trợ thi công, chỉnh sửa sau thiết kế (Giám sát tác giả)

Quy trình thiết kế
8. Thanh lý hợp đồng thiết kế


Lưu ý: Sau khi hai bên đã thống nhất với kết quả thiết kế của từng giai đoạn và NTK đang thực hiện những công việc ở giai đoạn tiếp theo, nếu CĐT (vì bất kì lý do nào) muốn thay đổi thì NTK sẽ cân nhắc và đề xuất chi phí phát sinh tuỳ theo mức độ thay đổi.