Quy trình lưu trữ hồ sơ


Quy trình lưu trữ hồ sơ


- Sau khi hoàn thành công trình, phải cung cấp cho chủ đầu tư file cứng và file mềm hồ sơ bản vẽ đã được cập nhật theo đúng thực tế thi công.

- Riêng file 3D MAX (file cuối cùng) phải được lưu dạng file nén (.rar)

- File hoàn thành sẽ được lưu trên 1 ổ cứng riêng để phục vụ cho quá trình bảo trì bảo dưỡng hoặc cải tạo công trình.

- File phải được lưu trữ cho đến khi công trình hết tuổi thọ sử dụng.