Quy trình lắp dựng cửa


(cửa nhôm, cửa sắt, cửa nhựa và cửa cổng)


Trong quá trình thi công xây dựng công trình, để tránh lãng phí vật tư và nhân công cho việc đục phá, trám trét do công tác lắp dựng cửa gây ra, các đơn vị thi công phải cùng nhau phối hợp một cách chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của giám sát công trình và tuân theo quy trình lắp dựng cửa của Công ty Phước Thành.


I. CỬA SẮT

1. Yêu cầu
2. Kỹ thuật lắp dựng

 - SHAPE  \* MERGEFORMAT Vì trọng lượng cửa sắt lớn và yêu cầu an toàn trên cửa sắt phải cao nên quá trình lắp dựng phải đảm bảo các yếu tố liên kết vào khung nhà bê tông cốt thép. Tuyệt đối không cho phép cửa liên kết đơn giản và tường gạch bằng một vài bát đuôi cá.


Quy trình lắp dựng cửaII. CỬA NHÔM, CỬA NHỰA
III. CỬA CỔNG
IV. CÁC HẠNG MỤC SẮT, INOXV. QUI ĐỊNH CHUNG