Quy trình làm việc với chủ đầu tư trong quá trình thi công1. Mục tiêu


2. Thông tin liên lạc


3. Nguyên tắc làm việc


4. Quy trình làm việc

- Tùy theo tính phức tạp của công việc, quá trình làm việc với khách hàng được thực hiện qua các cách thức sau:


Giai đoạn 1. Trước thi côngGiai đoạn 2. Trong thi công
Giai đoạn 3. Sau thi công