Quy trình giám sát thi công"Giám sát thi công xây dựng là một hoạt động quan trọng nhằm bảo đảm cho việc thi công xây dựng công trình đúng các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, tuân thủ hồ sơ thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật khác trong hợp đồng xây dựng."


QUY TRÌNH GIÁM SÁT CHIA LÀM 04 GIAI ĐOẠN

Quy trình giám sát thi công


Giai đoạn 1. Tiếp nhận hồ sơ và ký kết HĐ giám sát, HĐ thi công

Giai đoạn 2. Thực hiện giám sát


Bước 1. Lập tiến độ thi côngBước 2. Triển khai, giám sát thi công


Bước 3. Kiểm tra, đánh giá thi côngGiai đoạn 3.Nghiệm thu thi côngGiai đoạn 4.Lưu trữ hồ sơ và thanh lý hợp đồng giám sát