Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng


Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng


Với hệ thống máy móc thiết bị đo đạc, khảo sát hiện đại, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực trắc địa công trình, tin học trắc địa, địa chính, quản lý đất đai, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phước Thành đã khẳng định được năng lực tư vấn của mình trong lĩnh vực:


1. Đo đạc địa chính: Bao gồm

- Đo đạc bản đồ, đăng kí thống kê, lập hồ sơ địa chính phục vụ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Lập hồ sơ đăng ký cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình đo đạc bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất, đăng ký đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất và tài sản gắn liền với đất.


2. Khảo sát địa hình


3. Đo đạc công trình

- Đo đạc phục vụ thi công phần móng công trình: định vị cọc khoan nhồi, cọc đóng, tường vây, tầng hầm.

- Đo đạc phục vụ thi công xây dựng phần thân nhà cao tầng, phần hoàn thiện cho các công trình xây dựng.

- Thiết kế, xây dựng và đo đạc lưới tọa độ và độ cao chuyên dùng độ chính xác cực cao phục vụ cho công tác trắc địa công trình.

- Đo đạc phục vụ thi công các công trình đặc biệt như: nhà chọc trời, thủy điện, hầm dẫn nước, hầm giao thông, các nhà máy công nghiệp lớn.

- Đo đạc phục vụ định vị, thi công, tính toán khối lượng đào đắp cho các công trình khai thác mỏ, dầu khí…

- Đo đạc phục vụ thi công xây dựng đường giao thông, cầu, các công trình thủy lợi, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp khác.